P.H.U. G.I.U.K. Zenon Kryszkiewicz

Monitoring kanalizacji – na czym to polega?

Monitoring kanalizacji to profesjonalna usługa diagnostyczna, którą realizuje się przy użyciu nowoczesnych urządzeń wizyjnych. W ramach usługi można dokonać oceny stanu wybranego odcinka instalacji wodno-kanalizacyjnej – poprawności jego działania, jak również jego drożności i szczelności, a także wykonać inspekcję techniczną poprzedzającą oddanie instalacji do użytku.

Zależnie od możliwości oraz parametrów technicznych wykorzystywanych urządzeń wizyjnych – kamer cyfrowych najnowszej generacji – usługa monitoringu może być świadczona dla systemów kanalizacyjnych zewnętrznych i wewnętrznych złożonych z rur i kanałów o średnicy od 100 do 1200 mm.

G.I.U.K - profesjonalny monitoring kanalizacji na terenie miasta Warszawa

Nasze przedsiębiorstwo usługowe od lat specjalizuje się w szerokorozumianej obsłudze systemów wodno-kanalizacyjnych. Wykorzystując systemy wizyjne nowej generacji Naszym Klientom oferujemy profesjonalny monitoring kanalizacji. W ramach usługi poddajemy inspekcji wybrane fragmenty oraz całe systemy kanalizacji w budynkach mieszkalnych oraz obiektach usługowych. Inspekcja ma tu charakter diagnostyczny i służy przede wszystkim ocenie stanu instalacji. Prawidłowo przeprowadzone badanie diagnostyczne pozwala na wykrycie wszelkich nieprawidłowości, które w późniejszym czasie mogłyby skutkować wystąpieniem awarii.

Usługę monitoringu kanalizacji kierujemy przede wszystkim do klientów z Warszawy i okolicznych miejscowości. Obsługujemy klientów indywidualnych, przedsiębiorstwa oraz instytucje. Oferujemy profesjonalne usługi w konkurencyjnych cenach.

Copyright © P.H.U. G.I.U.K. Zenon Kryszkiewicz 2017